Ahad, 22 Disember 2013

Yesus Datang Untuk Kita Semua!Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. (Lukas 2:8)

Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem (Matius 2:1)


Yesus Datang Untuk;

1. Orang Dari Pelbagai Latarbelakang -

    a) Yang berstatus tinggi (Orang majus)

    b) Yang berstatus biasa (Para gembala) 


Selasa, 17 Disember 2013

4 Langkah Berjaga-Jaga Di Jalan Raya Kehidupan

Jikalau langkahku menyimpang dari jalan, dan hatiku menuruti pandangan mataku, dan noda melekat pada tanganku... (Ayub 31:7) 

Apakah yang kita dapat belajar daripada Ayub? Belajar berjaga-jaga di jalan raya kehidupan...


1. Berjaga-jaga ke mana kita pergi (kaki)

Jikalau langkahku menyimpang dari jalan... (Ayub 31:7a)


Jumaat, 13 Disember 2013

Simson Mengulangi KesilapannyaSimson melakukan kesilapan demi kesilapan dalam hidupnya kerana;

1) Tidak mengikuti perintah Tuhan

Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki; kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." (Hakim-Hakim 13:5)


Isnin, 9 Disember 2013

Belajar dan MengajarKerana itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." (Matius 28:19-20)

1. Murid-Murid Kristus... Belajar Melakukan

2. Murid-Murid Kristus... Mengajar Melakukan