Rabu, 25 Jun 2014

Bagaimanakah Kita Harus Berdoa Untuk Negara?

Pertama-tama aku menasihatkan: Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. (1 Timotius 2:1-2)Bagaimanakah kita harus berdoa untuk Negara?

1. Untuk pentadbiran negara yang baik

"untuk raja-raja dan untuk semua pembesar..." (ayat 2)