Selasa, 16 Mei 2017

Domba dan Gembala


Jika semua dombanya telah dibawanya ke luar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, kerana mereka mengenal suaranya. (Yohanes 10:4)

Renungan saya pada pagi ini: