Ahad, 22 Disember 2013

Yesus Datang Untuk Kita Semua!Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. (Lukas 2:8)

Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem (Matius 2:1)


Yesus Datang Untuk;

1. Orang Dari Pelbagai Latarbelakang -

    a) Yang berstatus tinggi (Orang majus)

    b) Yang berstatus biasa (Para gembala) 


Selasa, 17 Disember 2013

4 Langkah Berjaga-Jaga Di Jalan Raya Kehidupan

Jikalau langkahku menyimpang dari jalan, dan hatiku menuruti pandangan mataku, dan noda melekat pada tanganku... (Ayub 31:7) 

Apakah yang kita dapat belajar daripada Ayub? Belajar berjaga-jaga di jalan raya kehidupan...


1. Berjaga-jaga ke mana kita pergi (kaki)

Jikalau langkahku menyimpang dari jalan... (Ayub 31:7a)


Jumaat, 13 Disember 2013

Simson Mengulangi KesilapannyaSimson melakukan kesilapan demi kesilapan dalam hidupnya kerana;

1) Tidak mengikuti perintah Tuhan

Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki; kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." (Hakim-Hakim 13:5)


Isnin, 9 Disember 2013

Belajar dan MengajarKerana itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." (Matius 28:19-20)

1. Murid-Murid Kristus... Belajar Melakukan

2. Murid-Murid Kristus... Mengajar MelakukanKhamis, 21 November 2013

Tuhanlah Yang Mendirikan Gereja-NyaAku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya. (Matius 16:18)

I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it. (Matthew 16:18)


Dua Fakta Penting Mengenai Gereja;

1. Gereja itu milik Tuhan

Aku akan mendirikan jemaat-Ku  (Matius 16:18)

2. Tuhan akan mendirikan Gereja-Nya

Aku akan mendirikan jemaat-Ku  (Matius 16:18)

-----------------


Seorang pastor sedang memikirkan apa yang perlu dilakukannya untuk membawa pertumbuhan dalam gerejanya setelah beberapa bulan tidak kelihatan pertambahan ahli. Semasa dia memikirkan semua ini, dia pun tiba di gereja dan meletakkan kereta Kancilnya di depan gereja.

Sebaik sahaja keretanya berhenti di hadapan gereja, tiba-tiba Tuhan berbicara dalam hatinya, "Aku akan mendirikan Gereja-Ku."

Pada saat itu juga, pastor itu mula menyedari bahawa gereja itu milik Tuhan, dan Tuhanlah yang akan mendirikannya. Pastor itu menerima perkataan Tuhan itu dengan penuh keyakinan dan tidak lagi risau mengenai pertumbuhan gereja. Dan hairan sekali, gereja mula bertumbuh dan bertambah ahlinya dalam beberapa bulan sejak itu walaupun pastor itu tidak melaksanakan apa-apa acara atau program yang istimewa. Sesungguhnya Tuhanlah yang telah mendirikan Gereja-Nya!


Jikalau bukan TUHAN yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya; jikalau bukan TUHAN yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. (Mazmur 127:1)Jumaat, 8 November 2013

Ciri-Ciri Ibubapa Yang Mengajar Anak-Anak...supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan TUHAN, Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. (Ulangan 6:2)

Seringkali ibubapa merasakan bahawa mereka tidak cukup kebolehan atau kemahiran untuk mengajar anak-anak Firman Tuhan. Tetapi bagi Musa, itu bukanlah ciri-ciri utama yang diperlukan oleh ibubapa untuk mengajar anak-anak mereka. 

Bagi Musa, ciri-ciri yang utama yang diperlukan oleh ibu-bapa untuk mengajar perintah Tuhan kepada anak-anak (seperti tertera dalam Ulangan 6:1-7) ialah;

1) Ibubapa yang Mengasihi Tuhan

Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. (Ulangan 6:5)


2) Ibubapa yang Mengikuti Perintah Tuhan

Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan... (Ulangan 6:6)


3) Ibubapa yang tekun Mengajari Perintah Tuhan

...haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. (Ulangan 6:7)

Kalau kita memiliki ciri-ciri ini, kita dapat mengajar anak-anak kita!

Rabu, 6 November 2013

Pengajaran Anak-Anak - Bila dan Di Mana?Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. (Ulangan 6:6-7)

Musa mengingatkan umat untuk selalu mengajarkan perintah Tuhan kepada anak-anak. Bila dan di manakah kita mengajar anak-anak?

1) Sewaktu di rumah 

2) Sewaktu dalam perjalanan

...dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan... (Ulangan 6:7)

3) Sewaktu sebelum tidur

4) Sewaktu bangun pagi

...apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. (Ulangan 6:7)

Peringatan yang baik daripada Musa, ertinya kita boleh mengajar anak-anak pada setiap waktu (siang dan malam) dan di setiap tempat (di dalam dan di luar rumah juga!).

Seterusnya, siapakah yang harus mengajar anak-anak?

5) Jawabnya: Ibubapa! 

...haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu... (Ulangan 6:7)

Ibubapalah guru yang terpenting bagi anak-anak! Merekalah yang sentiasa bersama anak-anak samada dalam rumah atau dalam perjalanan, sebelum tidur dan selepas bangun tidur!


Baca juga:  Ciri-Ciri Ibubapa Yang Mengajar Anak-Anak


Selasa, 29 Oktober 2013

Dalam Pimpinan Tuhan!

Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan: ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya: "Menyeberanglah ke mari dan tolonglah kami!" (KPR 16:6-9)


1. Paulus mendapat panggilan untuk pelayanan.

Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus: "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagi-Ku untuk tugas yang telah Kutentukan bagi mereka." (KPR 13:2)

2. Paulus mendapat pimpinan dalam pelayanan.

Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan: ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya: "Menyeberanglah ke mari dan tolonglah kami!" (KPR 16:9)Khamis, 24 Oktober 2013

Ciri-Ciri Pasangan Hidup yang Disediakan Tuhan (untuk Adam)

TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia." (Kejadian 2:18)

Ciri-Ciri Pasangan Hidup yang Tuhan Sediakan untuk Adam;

1) Sepadan

"...yang sepadan dengan dia." 

2) Teman

"Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja."

3) Penolong

"Aku akan menjadikan penolong baginya..."----------------------

Saya selalu akan ingat 3 Ciri itu sebab saya ingat STP (dari huruf pangkal setiap ciri - Sepadan, Teman, Penolong).

Dan apakah STP itu? Semua pelajar tahu apa itu STP. Kalau SPM ialah Saya Pinang Mu, STP pula ialah Saya Terima Pinanganmu!

Itulah pasangan untuk Adam. Bagaimana pula untuk Hawa? Apakah ciri-ciri yang ada pada Adam, pasangan yang disediakan Tuhan untuk Hawa? Mengikut ayat Firman di atas juga, calon STP untuk Hawa ialah Sepadan, Teman dan... Pemimpin! (sebab kalau Hawa ialah Penolong, Adam harus jadi Pemimpinlah!)

Adakah pasangan anda memiliki ciri-ciri seperti itu?Rabu, 23 Oktober 2013

2 Sifat Iblis

Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. (Wahyu 12:9)


1. Iblis ialah Penipu

Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. (Yohanes 8:44)

2. Iblis ialah Penuduh

Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata: "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapi-Nya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. (Wahyu 12:9-10)Selasa, 15 Oktober 2013

Pentingnya Mengajar Generasi BaruSetelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal TUHAN ataupun perbuatan yang dilakukan-Nya bagi orang Israel. (Hakim-Hakim 2:10)

Selepas kematian Yosua dan generasi yang dipimpinnya, timbullah angkatan baru yang tidak mengenal Tuhan dan tidak pernah mengalami kuasa Tuhan, oleh itu, betapa;


1) Pentingnya Mengenali

... tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. (Daniel 11:32)


2) Pentingnya Mengalami

Dan bangsa itu beribadah kepada TUHAN sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari pada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar, yang dilakukan TUHAN bagi orang Israel. (Hakim 2:7)


3) Pentingnya Mengajari 

Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya, apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun; (Ulangan 11:19)


Khamis, 10 Oktober 2013

Bagaimanakah Kita Dapat Mengenal Allah?Bagaimanakah kita dapat mengenal Allah?

1. Melalui Kasih-Nya

Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. (1 Yohanes 4:8)


2. Melalui Kata-Nya

Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. (Yohanes 1:1)


3. Melalui Kerja-Nya

Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." (Kisah Para Rasul 1:8)
Selasa, 8 Oktober 2013

Segala Sesuatu Ada WaktunyaUntuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. (Pengkhotbah 3:1)

1. Waktu untuk Tuhan      /     A Time for Prayer

Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi ke luar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. (Markus 1:35)


2. Waktu untuk Teman2    /     A Time for People

Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia; waktu menemukan Dia mereka berkata: "Semua orang mencari Engkau." Markus 1:36-37)

3. Waktu untuk Tugasan    /     A Time for Projects

Jawab-Nya: "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga Aku memberitakan Injil, kerana untuk itu Aku telah datang." (Markus 1:38)Isnin, 7 Oktober 2013

Orang Yang Menemukan Harta Terpendam"Hal Kerajaan Sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. (Matius 13:44)

Aku telah menemukan 2 tafsiran menarik mengenai perumpamaan Harta yang Terpendam;


1. Tafsiran yang Klasik

Siapakah orang yang telah menemukan harta terpendam itu? 

Jawabnya: Diri Kita! 

Dan apakah Harta Terpendam yang telah kita temukan sehingga kita menjual segala milik kita untuk mendapatkannya?

Jawabnya: Kristus!

Kesimpulannya: Kristus sangat berharga bagi semua orang yang menemukan-Nya.


2. Tafsiran yang Kreatif

Siapakah orang yang telah menemukan harta terpendam itu?

Jawabnya: Kristus!

Dan apakah Harta Terpendam yang telah ditemui-Nya sehingga Dia menjual segala milik-Nya untuk mendapatkannya?

Jawabnya: Diri Kita!

Kesimpulannya: Kita sangat berharga kepada Kristus sehingga Dia membayar harga yang sepenuhnya untuk mendapatkan kita!Sabtu, 5 Oktober 2013

Rut - Wanita Yang Gigih

Rut (sebelah kanan) bersama ibu mertuanya, Naomi


Rut ialah seorang wanita yang gigih. Dia seorang yang;


1. Berdisiplin - melakukan tanpa penat-lelah

Tadi ia berkata: Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketikapun ia tidak berhenti." (Rut 2:7)


2. Berdedikasi - menjaga ibu mertuanya

Tetapi kata Rut: "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau; sebab ke mana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam: bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku; (Rut 1:6)


3. Berdikari - mencari penyelesaian dengan daya usaha

Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi: "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya: "Pergilah, anakku." (Rut 2:2)Khamis, 3 Oktober 2013

Daud Mencari Tuhan Sebelum Peperangan

Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan TUHAN; kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur tiga puluh tahun, pada waktu ia menjadi raja; empat puluh tahun lamanya ia memerintah. (2 Samuel 5:3-4)

Pada waktu itu Daud baru ditabal jadi raja. Dia bukan lagi seorang pemuda yang tak berpengalaman dalam peperangan. Daud sudah menjadi seorang yang memiliki pengalaman, kemahiran dan kejayaan dalam peperangan. 

Namun begitu, Daud tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan sebelum memulakan pertempuran sebab dia sedar bahawa Tuhanlah yang menjadikannya berjaya dalam peperangan sejak dari mudanya.

Ketika didengar orang Filistin, bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada TUHAN: "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan Kauserahkankah mereka ke dalam tanganku?" TUHAN menjawab Daud: "Majulah, sebab Aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." (1 Samuel 5:17-19)

Daud sungguh-sungguh mencari Tuhan sebab dia ingin;

1) Pimpinan Tuhan

2) Penyertaan Tuhan

3) Pertolongan Tuhan

Tuhanlah sumber kekuatan dan kejayaannya!

------------------------

Aku sangat kagum dengan tim pujian dan penyembahan di gerejaku. Mereka sering melayani pada setiap minggu memimpin jemaat dalam pujian dan penyembahan. Namun pada setiap minggu, mereka akan sungguh-sungguh mencari Tuhan untuk urapan dan penyertaan Tuhan sebelum mereka memulakan pelayanan. Meskipun mereka memiliki kemahiran dan pengalaman, mereka sedar bahawa pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang paling penting dalam pelayanan mereka.Rabu, 2 Oktober 2013

Domba Yang BaikApabila Gembala Memanggil, Domba-Domba Akan;


1. Mendengarkan Suaranya

Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya ke luar. (Yohanes 10:3)


2. Mengenal Suaranya

Jika semua dombanya telah dibawanya ke luar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. (Yohanes 10:4)


3. Mengikuti Suaranya

Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari dari padanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." (Yohanes 10:5) Selasa, 1 Oktober 2013

Penciptaan Dunia
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. (Kejadian 1:1)

Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuat-Nya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuat-Nya itu. (Kejadian 2:1-2)


Sewaktu Penciptaan Dunia, Ada;

1) Jadual Masanya

2) Jadual Kerjanya

3) Jadual Siapnya


Apakah projek yang anda sedang lakukan? Adakah anda mempunyai jadual seperti itu?Sabtu, 28 September 2013

Mengenali Diri dan Misi Kehidupan


Mengenali Diri dan Misi Kehidupan


1. Melalui perkataan Tuhan

Lalu datanglah TUHAN, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah: "Samuel! Samuel!" Dan Samuel menjawab: "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." (1 Samuel 3:10)


2. Melalui pengalaman diri

Dan Samuel makin besar dan TUHAN menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkan-Nya gugur. (1 Samuel 3:19)


3. Melalui pengesahan orang lain

Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Bersyeba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi TUHAN. (1 Samuel 3:20)Tahukah Anda Siapa Dirimu?

Tahukah anda siapa dirimu? 

1. Tahu siapa dirimu bukan


Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia: "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya: "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya: "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab: "Bukan!" "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab: "Bukan!" (Yohanes 1:19-21)


2. Tahu siapa dirimu 


Maka kata mereka kepadanya: "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya: "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Luruskanlah jalan Tuhan! seperti yang telah dikatakan nabi Yesaya." (Yoh 1:22-23)

-------------------

Selepas menulis nota ini, aku tersedar pula satu persoalan yang mungkin timbul; "Kalau begitu, bagaimana aku dapat mengenali diriku yang sebenar?" Untuk jawapannya, sila klik nota berikut:

Khamis, 26 September 2013

3 Asas Pelayanan Yang Berhasil

Samuel menerima panggilan Tuhan pada usia mudanya1. Pelayanan yang berhasil datang dari panggilan Tuhan

Lalu datanglah TUHAN, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah: "Samuel! Samuel!" Dan Samuel menjawab: "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." (1 Samuel 3:10)


2. Pelayanan yang berhasil datang dari penyertaan Tuhan

Dan Samuel makin besar dan TUHAN menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkan-Nya gugur. (1 Samuel 3:19)


3. Pelayanan yang berhasil datang dari pembuktian Tuhan

... TUHAN menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkan-Nya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Bersyeba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi TUHAN. (1 Samuel 3:19-20)Rabu, 25 September 2013

3 Cara Mengatasi Godaan
1. Hidup Dalam Kasih Tuhan

Yohanes mengatakan bahawa jika seseorang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi sebaliknya juga benar, jika seseorang mengasihi Bapa, kasih akan dunia tidak ada dalam orang itu.

Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. (1 Yohanes 2:15-16)


2. Hidup Dalam Firman

Untuk ketiga-tiga kali sewaktu Yesus dicobai Iblis di padang gurun, Yesus telah menjawab dengan ungkapan, "Ada tertulis...." Yesus melawan Iblis dengan menggunakan Firman Tuhan. 

Tetapi Yesus menjawab: "Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." (Matius 4:4)


3. Hidup Dalam Doa

Yesus mengajar murid-murid-Nya untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan.

Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan: roh memang penurut, tetapi daging lemah." (Matius 26:41)Selasa, 24 September 2013

3 Jenis Godaan Dunia

Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 
(1 Yohanes 2:15-16)3 Jenis Godaan Dunia;

1. Keinginan Daging

Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan... (Kejadian 3:6)


2. Keinginan Mata

... dan sedap kelihatannya... (Kejadian 3:6)


3. Keangkuhan Hidup

... lagipula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian... (Kejadian 3:6)Isnin, 23 September 2013

Tuhan Kuat, Manusia Lemah3 Hal Yang Perlu Kita Ketahui;

1. Tuhan itu kuat.

Tidakkah kautahu, dan tidakkah kaudengar? TUHAN ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung; Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertian-Nya. (Yesaya 40:28)


2. Manusia itu lemah.

Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. (Yesaya 40:30)


3. Tuhan akan memberi kekuatan kepada orang yang menantikan-Nya.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi  lesu,  mereka  berjalan  dan 
tidak menjadi lelah. (Yesaya 40:31)Ahad, 22 September 2013

Petrus Berjalan Di Atas AirKira-kira jam tiga malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid-Nya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru: "Itu hantu!", lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka: "Tenanglah! Aku ini, jangan takut!" (Matius 14:25-27)


Bagaimana mengalami keajaiban bersama dengan Tuhan;


1. Percaya pada Yesus (Mendengar perkataan Yesus)

Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia: "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepada-Mu berjalan di atas air." (Matius 14:28)


2. Patuh pada Yesus (Melakukan perkataan Yesus)

Kata Yesus: "Datanglah!" Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. (Matius 14:29)


3. Pandang pada Yesus (Memegang perkataan Yesus)

Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak: "Tuhan, tolonglah aku!" (Matius 14:30)

- Petrus mulai tenggelam waktu dia melihat angin yang kuat dan mengalihkan pandangan daripada Yesus. Pandanglah terus pada Yesus!Sabtu, 21 September 2013

Menjadi Pengikut dan Pelayan Kristus

Yesus berkata kepada mereka: "Mari, ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia." (Markus 1:17)

Bagaimanakah kita boleh menjadi pelayan Kristus yang baik?

Dengan terlebih dahulu menjadi pengikut Kristus yang baik!


1. Menjadi pengikut Kristus.

2. Menjadi pelayan Kristus


"Mari, ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia." (Markus 1:17)


Jumaat, 20 September 2013

Panggilan Dua HalaTahukah anda panggilan Tuhan dalam hidup anda?

Panggilan Tuhan bagi kita adalah panggilan dua hala;


1. Panggilan untuk Mari

Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. (Matius 11:28)


2. Panggilan untuk Pergi

Kerana itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus (Matius 28:19)


Adakah kita siap untuk selalu datang kepada Tuhan dan pergi untuk-Nya?


Rabu, 18 September 2013

Pemberian Kepada Allah"Tunjukkanlah kepada-Ku mata wang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada-Nya. Maka Ia bertanya kepada mereka: "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka: "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." (Matius 22:19-21)


1. Beri kepada Kaisar apa yang wajib diberikan kepada Kaisar.

2. Beri kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah.


-------------------

Jika syilling yang ada gambar Kaisar harus diberi kepada Kaisar, cuba teka apakah yang ada gambar Allah, yang harus diberi kepada Allah? (Lihat gambar dan ayat Firman berikut)


Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. (Kejadian 1:27)

Siapa agaknya yang telah dicipta menurut gambar-Nya? Kalau tak pasti, sila lihat di cermin anda!

Yang Tuhan mahu sebenarnya bukan duit tetapi Diri Anda!Selasa, 17 September 2013

Peranan Siapa?

Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan: "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya: Ada suara yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya. (Lukas 3:3-4)Seringkali kita mengatakan bahawa Yohanes Pembaptis diberi peranan menyediakan umat untuk kedatangan Yesus. Itu memang benar tetapi apabila kita membaca ayat-ayat di atas dengan lebih teliti, kita akan dapati bahawa Yohanes ialah orang yang berseru, "Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan-jalan-Nya"

Jadi kepada siapakah Yohanes berseru? Dan siapakah yang harus mempersiapkan jalan Tuhan?

Jawabnya ialah umat Tuhan! (Yohanes berseru kepada umat untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan!)

1. Pemimpin mempunyai peranan menyediakan umat untuk lawatan dan pekerjaan Tuhan.

2. Umat mempunyai peranan menyediakan diri untuk lawatan dan pekerjaan Tuhan.

Pemimpin boleh melakukan peranannya, tetapi umat perlu melakukan peranan mereka juga!


Sabtu, 14 September 2013

Rahsianya Elisa

Elisa diberi jubah oleh Elia


Elisa mewarisi bukan sahaja pelayanan pemimpinnya, Elia, tetapi juga dua kali lipat pengurapannya. Apakah rahsianya Elisa?

1. Dia sungguh-sungguh mengikuti pemimpinnya.

2. Dia sungguh-sungguh melayani pemimpinnya.

Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. (1 Raja-Raja 19:21b)


Adakah kita juga siap mengikuti dan melayani pemimpin kita?