Khamis, 5 September 2013

Tiga Peribadi, Tiga PerananPada tahun yang kedua zaman raja Darius, dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman TUHAN dengan perantaraan nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar... (Hagai 1:1)

Terdapat 3 peribadi yang memainkan 3 peranan berbeza pada zaman Hagai di Perjanjian Lama;

1. Hagai - Nabi (menyampaikan Firman dari Tuhan)

2. Yosua - Imam (mempersembahkan korban persembahan)

3. Zerubabel - Gabenor (memerintah rakyat negeri)

------------------

Dalam Perjanjian Baru, ketiga-tiga Peranan itu telah disatukan dalam Satu Peribadi iaitu Yesus Kristus;

1. Yesus sebagai Nabi 

... agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, dan mengutus Yesus, yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus... Bukankah telah dikatakan Musa: Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku: Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. (Kisah Para Rasul 3:20,22)

2. Yesus sebagai Imam

Dan sekalipun Ia adalah Anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita-Nya... dan Ia dipanggil menjadi Imam Besar oleh Allah, menurut peraturan Melkisedek. (Ibrani 5:8,10)

3. Yesus sebagai Raja

Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya, dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan." (Lukas 1:31-33)Tiada ulasan:

Catat Ulasan